Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения

Continue reading