Модернизиране на европейското законодателство, свързано с регистрация на търговска марка

регистрацията на търговска маркаВременно споразумение относно законодателството, имащо отношение към търговска марка, което има за цел да подкрепи икономическия растеж чрез модернизиране на правилата за регистрация и закрила на търговска марка, бе одобрено от Комисията по правни въпроси на ЕП. Споразумението, постигнато между представители на Парламента и Съвета на 21 април, предстои да бъде одобрено и от страните членки на ЕС. Continue reading