Търговска марка на Общността или Европейска търговска марка

Какво е търговска марка на Общността?

Марка на Общността или Европейска търговска маркаРегионалната система за закрила на марка на общността или както е позната с абревиатурата „CTM“ е система чрез, която търговската марка се защитава на ниво – Европейски съюз. Придобива се закрила на бренда на територията на всички 27 държави-членки на съюза (регистрираната марка на Общността има действие и на територията на Република България!).

Нещо повече, при последващи разширявания на Европейския съюз, притежателят на Марка на Общността получава автоматично разпростиране на закрилата в новите страни членки.

Регистрация на търговска марка на Общността

Регистрацията на търговска марка на Общността става чрез единна процедура, заплащане на една такса и в рамките на около 7 месеца (много по-бързо в сравнение със сроковете за получаване на национална регистрация).

Защита на бренда като търговска марка на Общността

Защитата на бренда като търговска марка на Общността дава на бизнеса Ви необходимата сигурност в притежаваните от Вас права, както и осигурява възможността да ползвате бренда не само на територията на Република България (каквото ограничено право дава регистрацията на национална – например българска марка ), а на територията на европейската общност.

В същото време притежателите на марка на Общността имат правото да забранят използването на сходни или идентични на нея знаци на територията на цялата Общност. Повече информация за търговска марка на Общността  в IPConsulting.bg